VPTZ Hospice Nocturne Culemborg en VPTZ Geldermalsen-Neerijnen gaan samen verder

Vanaf 1 januari 2021 zullen hospice Nocturne Culemborg en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Geldermalsen-Neerijnen “er samen zijn” voor mensen die stervende zijn en hun naasten.   Hospice Nocturne Culemborg en VPTZ Geldermalsen-Neerijnen worden officieel samengevoegd. Met dit samengaan wordt de ambitie om zorg te dragen voor mensen in hun laatste levensfase gedeeld en wordt het…