Over ons

Op een volwaardige manier het leven kunnen afsluiten. Dat mogelijk maken stelt de Stichting VPTZ Culemborg zich sinds 1998 tot doel. Daartoe levert zij palliatieve, terminale zorg, in een hospice en met thuishulp.

Stichting VPTZ Culemborg

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Culemborg bestaat sinds december 1998. Het doel van de stichting is om eraan bij te dragen dat mensen op een volwaardige manier hun leven kunnen afsluiten, door middel van palliatieve, terminale zorg.
De stichting maakt deel uit van een netwerk van VPTZ-organisaties, die zijn verenigd in de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland, die een landelijk steunpunt heeft in Bunnik.

Vrijwilligers pagina

Palliatieve, terminale zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een beperkte levensverwachting waarbij medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. Palliatieve, terminale zorg is de zorg voor mensen, die naar verwachting nog minder dan 3 maanden zullen leven.
Palliatieve, terminale zorg is erop gericht om de lichamelijke klachten van de gast te verlichten en hem/haar te ondersteunen in het verwerken van het naderend sterven. Uitgangspunt daarbij is een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, gezien vanuit de individuele gast.
De zorg is ook gericht op de naasten: een volwaardige laatste fase, met liefdevolle ondersteuning, helpt bij de rouwverwerking.

Privacy

Wij zijn momenteel volop bezig met de privacy regels in het kader van de AVG.

Samenwerking

De coördinatoren en vrijwilligers van VPTZ Culemborg werken nauw samen met de reguliere thuiszorg en de eigen huisarts van de gast, die ook de noodzakelijke verpleegkundige en medische handelingen verrichten. Dit alles in voortdurende en intensieve afstemming met de naasten.

Alle religies

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Culemborg heeft geen specifieke religie als grondslag: elke geloofsovertuiging is welkom en wordt gerespecteerd.

Actuele bestuurssamenstelling

F. Ton, voorzitter, sinds 15-3-2014
R. Schouten, penningmeester, sinds 1-1-2007
Mw. J. van Aller, secretaris, sinds 6-2-2019
J. van Dongen, medische zaken, sinds 1-9-2017
vacature PR/communicatie, sinds  1-5-2021

Stichting Vrienden

Bestuur:
R. van Schelven, voorzitter
P. Otten, secretaris
S. Severens, penningmeester
J. Krediet, lid
H. Wichgers, lid

Beleidsplan, Doelstellingen, Jaarverslagen en financiële jaarrekening zijn te vinden onder Overheid.