Informatie over contact met de overheid

O.a. ANBI informatie, beleid en bestuur.

ANBI

Naam van de stichting:
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Culemborg (of afgekort: VPTZ Culemborg).

De VPTZ Culemborg beheert het Hospice “Nocturne” aan de Gershwinhof 10-12 te Culemborg.

ANBI nr 807853914
KvK nr 11044123
het RSIN nr van de VPTZ Culemborg is 807853914

Doelstellingen, beleidsplan etc.

De doelstellingen van de VPTZ Culemborg
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beloningsbeleid van de VPTZ Culemborg

actueel jaarverslag van de activiteiten (incl financiële paragraaf):
Jaarrekening-2020,
jaarverslag 2019, Jaarrekening-2019Jaarverslag 2018Jaarverslag 2017
de balans van baten en lasten (te publiceren binnen een half jaar na het kalenderjaar, deze staat in het jaarverslag).

Vrienden Stichting: Doelstellingen, beleidsplan etc.

Stichting Vrienden VPTZ Culemborg

ANBI erkend onder nummer 18091 10714
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 1104 6518
RSIN 8091.10.714
De doelstelling, beleidsplan, bestuursamenstelling en financiële jaarrekening (t.b.v. ANBI):

Verslag Stichting Vrienden VPTZ 2019

Verslag Stichting Vrienden VPTZ 2018

Verslag Stichting Vrienden VPTZ 2017

 

Actuele bestuurssamenstelling

F. Ton, Voorzitter, sinds: 15-3-2014
R.Y. Schouten, Penningmeester, sinds: 1-1-2007
J. van Aller, Secretaris, sinds 6-2-2019
J. van Dongen, Lid, sinds: 1-9-2017
E. Doornik, Lid, sinds: 15-10-2019