Thuishulp

Het kan een uitdrukkelijke wens zijn van een ernstig zieke om thuis te sterven. Dit kan heel zwaar worden voor de mantelzorgers, ondanks hulp van de huisarts en thuiszorg. De VPTZ-vrijwilligers kunnen helpen om – in sommige situaties – het bijna onmogelijke te volbrengen.

Thuis

De aanwezigheid van de vrijwilliger geeft een partner en/of andere mantelzorgers steun en letterlijk wat meer ruimte en rust. Zij kunnen dan ook eens even wandelen of boodschappen doen. Weer wat rustiger slapen. De zorg delen kan een hele bevrijding zijn.

Ervaring vrijwilligers

Vaak is er drempelvrees om vrijwilligers als thuishulp in te schakelen. Maar als deze er eenmaal zijn, blijkt die aarzeling snel te verdwijnen. VPTZ-vrijwilligers hebben ervaring met de verzorging van mensen in de laatste levensfase. Er is altijd nauw overleg met de familie.

Klein team

Thuishulp wordt steeds zo goed mogelijk afgestemd op wat nodig is. Er wordt een klein team van vrijwilligers gevormd, die daardoor vertrouwde gezichten kunnen worden voor de zieke en diens omgeving. Een coördinator houdt hen op de hoogte van bijzonderheden en veranderingen. Er vindt regelmatig overleg plaats met de naasten.

Kosten

Aan thuishulp zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag

De zieke of diens familie kan thuishulp zelf aanvragen. De meest eenvoudige manier daarvoor is om contact op te nemen met een van de VPTZ-coördinatoren. Zij kunnen de aanvraagprocedure starten. Het verloop van de aanvraag verschilt per situatie.

Een aanvraag voor thuishulp kan ook via de huisarts of de thuiszorg lopen.

Interesse?

Meer weten of aanvraag starten?

Neem contact op via de knop.