Geen categorie

Vanaf 1 januari 2021 zullen hospice Nocturne Culemborg en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Geldermalsen-Neerijnen “er samen zijn” voor mensen die stervende zijn en hun naasten.  

Hospice Nocturne Culemborg en VPTZ Geldermalsen-Neerijnen worden officieel samengevoegd. Met dit samengaan wordt de ambitie om zorg te dragen voor mensen in hun laatste levensfase gedeeld en wordt het netwerk uitgebreid om meer mensen te kunnen begeleiden.

Hospice Nocturne Culemborg is een bijna-thuis-huis voor mensen die stervende zijn. Alles wat thuis kan, kan in het hospice ook. Daarnaast maken de vrijwilligers van hospice Nocturne Culemborg en van VPTZ Geldermalsen-Neerijnen het vanaf 1 januari samen mogelijk om thuis te kunnen sterven. Zij bieden thuishulp voor mensen die thuis willen sterven en bieden steun aan zijn/haar omgeving. Wij kunnen er altijd nog vrijwilligers bij gebruiken, in het hospice en/of bij de mensen thuis.

Voor vragen en/of hulp of bent u geïnteresseerd zelf vrijwilliger te worden? Dan kunt u contact opnemen met: 0345 – 514 461 of info@vptzculemborg.nl.

 

Foto gemaakt door Albert Offermans