Werken bij VPTZ Culemborg

VPTZ Culemborg telt op dit moment zo’n 50 speciaal opgeleide vrijwilligers. Het werk in het hospice en thuishulp wordt door de meeste vrijwilligers als intensief, maar dankbaar werk ervaren.

De vrijwilligers

Gasten en hun naasten spreken vaak uit dat zij worden geraakt door de medemenselijkheid, die de vrijwilligers uitstralen.

Vrijwilligers hoeven geen zorgopleiding te hebben. Alle medische handelingen in het hospice worden door medische professionals uitgevoerd. Van vrijwilligers wordt wel bereidheid gevraagd tot zorggerelateerd handelen, bijvoorbeeld tillen. Hierin wordt ook regelmatig bijscholing aangeboden.

Vrijwilligers werken in het hospice alleen of met zijn tweeën, op rooster en in diensten van 4 uur. De bezetting van het hospice en de zorgzwaarte van de aanwezige gasten is bepalend voor de hoeveelheid inzet.

Thuishulp wordt altijd op maat afgesproken, ook met de vrijwilligers.

 

‘Er zijn’

In Hospice Nocturne zijn de vrijwilligers gastvrouw/-heer en voeren zij de huishouding. Maar hun voornaamste taak is ‘er zijn’ voor de gast(en) en diens naasten. “Er zijn’ kan, als de situatie dat vraagt, ook luisteren betekenen. Dat kan gaan over dagelijkse dingen, maar ook over indringender zaken. Bijvoorbeeld over snel achteruit gaan en kunnen aanvaarden dat het sterven dichtbij komt.

 

Ondersteuning

Vrijwilligers worden goed toegerust voor hun taken. Met een introductiecursus en met regelmatige deskundigheidbevorderende activiteiten. In hun werk worden vrijwilligers ondersteund door de coördinatoren en de reguliere thuiszorg. Ook ondersteunen vrijwilligers elkaar.

Vrijwilliger worden?

Meer weten of aanmelden als vrijwilliger? Bel met een van de coördinatoren:
06 2004 7068 of  06 1235 9745.

Word vrijwilliger